Jak zwołać i jak przeprowadzić zdalne zgromadzenie?

Zwołanie i przeprowadzenie zdalnego zgromadzenia jest w praktyce efektywniejsze niż jego tradycyjna forma. Możliwość skorzystania z technologii przeznaczonej do organizacji zdalnych zgromadzeń pozwala na odbycie zgromadzenia w każdym czasie, bez względu na miejsce pobytu uczestników. Zwołania zgromadzenia w spółce z o.o. możemy dokonać poprzez wysłanie zawiadomienia pocztą elektroniczną, na adres poczty podany przez wspólnika. Wspólnicy, którzy chcą wziąć udział zdalny z zgromadzeniu mogą z każdego miejsca na świecie połączyć się za pomocą platformy, takiej jak zgromadzenia.online . Wystarczy mieć dostęp do poczty e-mail i przeglądarki internetowej. Za pośrednictwem zgromadzenia.online można wziąć udział zdalny, uczestniczyć w czasie rzeczywistym w zgromadzeniu, wypowiadać się, głosować w głosowaniach jawnych i tajnych. Wspólnik na bieżąco jest też informowany o przebiegu zgromadzenia, a także otrzymuje potwierdzenie oddania głosu. Spółka dzięki zgromadzenia.online może skutecznie zorganizować ważne zgromadzenie i umożliwić wspólnikom zdalny udział w nim.

Zdalne zgromadzenia zdalne zgodne z regulaminem

Całość odbywa się zgodnie z regulaminem, który określa szczegółowe zasady udziału w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Warto pamiętać, że nadal nie jest to wirtualne walne w pełni. Przepisy Kodeksu spółek handlowych nadal wymagają by zgromadzenie wspólników odbywało się na terytorium RP, w siedzibie spółki lub innym miejscu wskazanym w umowie spółki, lub na które zgodę wyrazili na piśmie wspólnicy.

Spółka może w pełni zautomatyzować proces zwoływania, odbywania i protokołowania zdalnych zgromadzeń. Za pośrednictwem zgromadzenia.online zorganizujesz zdalne zgromadzenie, począwszy od przygotowania spisu uczestników, sporządzenia i wysłania zawiadomienia, zgromadzenia danych o jego doręczeniu, zdalnej organizacji posiedzenia, uczestnikach biorących zdalny udział, oddanych głosach, kworum (bieżące liczenie), zabranym głosie, dyskusji, możliwości w pełni tajnego głosowania, oraz wygenerowania protokołu, który można podpisać za pomocą podpisu kwalifikowanego (QES). Całe posiedzenie może być nagrane oraz udostępniane za pomocą streamingu.

Za pośrednictwem zgromadzenia.online przeprowadzisz walne zgromadzenie w spółce publicznej, czy posiedzenie w organach samorządowych.

Agnieszka Krysik

Agnieszka Krysik

Radca Prawny