Szybko. Bezbłędnie. Zdalnie.

Profesjonalny e-voting system.

Dzięki Platformie do e-zgromadzeń, za pomocą narzędzia Councilbox, możesz zorganizować zdalne:

  • posiedzenia zarządu
  • posiedzenia rady nadzorczej i komitetów
  • zgromadzenia wspólników i walne zgromadzenia akcjonariuszy (zarówno zwyczajne jak i nadzwyczajne)
  • spotkania kadry menedżerskiej
  • spotkania zespołów sprzedażowych
  • rozmowy kwalifikacyjne
  • oraz każdy rodzaj spotkania, który może wymagać przeprowadzenia głosowania lub sporządzenia dokumentacji.

Funkcjonalności

E-voting

Możliwość przeprowadzenia e-głosowania podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy, zgromadzenia wspólników, czy posiedzenia zarządu, rady nadzorczej – w pełni ważnego i zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa.

Protokół z posiedzenia

Automatyczne tworzenie protokołu z posiedzenia lub zgromadzenia – gotowe od razu po zakończeniu spotkania.

Komunikacja w czasie rzeczywistym

Platforma umożliwia zwoływanie posiedzeń, komunikację w czasie rzeczywistym z zapraszanymi osobami, możliwość oddawania głosu, wymianę dokumentów oraz identyfikację osób biorących udział w posiedzeniu.

Automatyczne obliczenia

Każde kworum w głosowaniu przeprowadzanym za pomocą platformy jest automatycznie obliczane, eliminując ryzyko błędów matematycznych, mogących wpłynąć na wynik.

Planner spotkań

Za pomocą Platformy można zaplanować każde spotkanie, zaś uczestnicy otrzymają automatyczne powiadomienia o jego terminie oraz agendzie.

Jak działa Platforma do e-zgromadzeń?

Korzystanie z Platformy nie wymaga instalacji żadnej aplikacji na jakimkolwiek urządzeniu, ponieważ Platforma działa w oparciu o przeglądarki internetowe – można ją otworzyć z każdego miejsca na świecie. Wystarczy otworzyć przeglądarkę oraz wprowadzić login i hasło. Zaproszeni uczestnicy otrzymają powiadomienie na adres e-mail i dołączą do spotkania z każdego urządzenia (smartfon, tablet czy laptop).

Czy platforma jest bezpieczna?

Platforma zapewnia dwuetapową weryfikację tożsamości każdego uczestnika. Dzięki zastosowaniu technologii blockchain, Platforma gwarantuje bezpieczne przechowywanie i niezmienność danych przesyłanych za pomocą Platformy, zaś wykorzystanie dwuetapowej weryfikacji eliminuje ryzyko przypadkowego udostępnienia Platformy osobie nieuprawnionej.

Na czym polega dwuetapowa weryfikacja?

Użytkownik loguje się na Platformę za pomocą loginu wysłanego z Platformy oraz hasła przesłanego sms-em lub osobnym e-mailem w dniu zgromadzenia.

Technologie i rozwiązania

Europejska firma technologiczna, która stworzyła Platformę, opartą o rozwiązania chmurowe, dająca możliwość pełnego śledzenia przebiegu spotkań z uczestnikami biorącymi udział zdalnie oraz „na żywo”. Platforma pozwala uczestnikom na udział w spotkaniu “na miejscu” lub zdalnie, zachowując ważność uczestnictwa w nim, jak również zapewnia możliwość głosowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-voting) oraz głosowania przez pełnomocnika.

Istotą zastosowania blockchain w Platformie jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa informacji – dzięki blockchain, informacje przesyłane za pomocą Platformy, a także treści protokołów z przebiegu spotkań oraz dokumentów i pełnomocnictw są niezmienne. Oznacza to, że każde działanie posiada swój unikalny hash oraz oznaczenie czasu wykonania danej czynności. Tym samym, niemożliwe jest usunięcie informacji lub jej modyfikacja bez pozostawienia śladu – wszystko jest zapisywane w historii zmian, której nie można usunąć.

Platforma oparta jest o chmurę publiczną Microsoft Azure, której założeniem jest możliwość tworzenia kopii zapasowych danych przetwarzanych w ramach Platformy w taki sposób, aby dane były nie tylko bezpiecznie przechowywane, ale także możliwe do odtworzenia w razie zaistnienia takiej potrzeby oraz dostępne z każdego miejsca na świecie.

Produkty i usługi

Obsługa korporacyjna e-zgromadzeń i e-posiedzeń

Przygotowanie dokumentów prawnych niezbędnych do e-zgromadzeń i e-posiedzeń

Obsługa informatyczna e-zgromadzeń i e-posiedzeń

Jeśli jesteś…

właścicielem spółki

szefem działu prawnego

odpowiedzialny za relacje inwestorskie w firmie

szefem biura zarządu

członkiem zarządu

członkiem rady nadzorczej

doradcą zarządu, rady nadzorczej lub wspólnika

prawnikiem obsługującym podmioty gospodarcze

notariuszem obsługującym i protokółującym zgromadzenia

Potrzebujesz wyceny?
Chcesz wiedzieć więcej?

Wyślij zapytanie poprzez formularz kontaktowy lub napisz e-mail biuro@ltbox.pl

LT BOX Sp. z o.o.
ul. Starowapiennikowa 6
25-113 Kielce

Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000863610, NIP: 6572955223, REGON: 387216645