Szybko. Bezbłędnie. Zdalnie.

Profesjonalny System e-Voting

Dzięki Platformie do e-zgromadzeń, za pomocą narzędzia Councilbox, możesz zorganizować zdalne:

  • posiedzenia zarządu
  • posiedzenia rady nadzorczej i komitetów
  • zgromadzenia wspólników i walne zgromadzenia akcjonariuszy (zarówno zwyczajne jak i nadzwyczajne)
  • spotkania kadry menedżerskiej
  • spotkania zespołów sprzedażowych
  • rozmowy kwalifikacyjne
  • oraz każdy rodzaj spotkania, który może wymagać przeprowadzenia głosowania lub sporządzenia dokumentacji.

Funkcjonalności

E-voting

Możliwość przeprowadzenia e-głosowania podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy, zgromadzenia wspólników, czy posiedzenia zarządu, rady nadzorczej – w pełni ważnego i zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa.

Protokół z posiedzenia

Automatyczne tworzenie protokołu z posiedzenia lub zgromadzenia – gotowe od razu po zakończeniu spotkania.

Komunikacja w czasie rzeczywistym

Platforma umożliwia zwoływanie posiedzeń, komunikację w czasie rzeczywistym z zapraszanymi osobami, możliwość oddawania głosu, wymianę dokumentów oraz identyfikację osób biorących udział w posiedzeniu.

Automatyczne obliczenia

Każde kworum w głosowaniu przeprowadzanym za pomocą platformy jest automatycznie obliczane, eliminując ryzyko błędów matematycznych, mogących wpłynąć na wynik.

Planner spotkań

Za pomocą Platformy można zaplanować każde spotkanie, zaś uczestnicy otrzymają automatyczne powiadomienia o jego terminie oraz agendzie.

Jak działa Platforma do e-zgromadzeń?

Korzystanie z Platformy nie wymaga instalacji żadnej aplikacji na jakimkolwiek urządzeniu, ponieważ Platforma działa w oparciu o przeglądarki internetowe – można ją otworzyć z każdego miejsca na świecie. Wystarczy otworzyć przeglądarkę oraz wprowadzić login i hasło. Zaproszeni uczestnicy otrzymają powiadomienie na adres e-mail i dołączą do spotkania z każdego urządzenia (smartfon, tablet czy laptop).

Czy platforma jest bezpieczna?

Platforma zapewnia dwuetapową weryfikację tożsamości każdego uczestnika. Dzięki zastosowaniu technologii blockchain, Platforma gwarantuje bezpieczne przechowywanie i niezmienność danych przesyłanych za pomocą Platformy, zaś wykorzystanie dwuetapowej weryfikacji eliminuje ryzyko przypadkowego udostępnienia Platformy osobie nieuprawnionej.

Na czym polega dwuetapowa weryfikacja?

Użytkownik loguje się na Platformę za pomocą loginu wysłanego z Platformy oraz hasła przesłanego sms-em lub osobnym e-mailem w dniu zgromadzenia.

Technologie i rozwiązania

Europejska firma technologiczna, która stworzyła Platformę, opartą o rozwiązania chmurowe, dająca możliwość pełnego śledzenia przebiegu spotkań z uczestnikami biorącymi udział zdalnie oraz „na żywo”. Platforma pozwala uczestnikom na udział w spotkaniu “na miejscu” lub zdalnie, zachowując ważność uczestnictwa w nim, jak również zapewnia możliwość głosowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-voting) oraz głosowania przez pełnomocnika.

Istotą zastosowania blockchain w Platformie jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa informacji – dzięki blockchain, informacje przesyłane za pomocą Platformy, a także treści protokołów z przebiegu spotkań oraz dokumentów i pełnomocnictw są niezmienne. Oznacza to, że każde działanie posiada swój unikalny hash oraz oznaczenie czasu wykonania danej czynności. Tym samym, niemożliwe jest usunięcie informacji lub jej modyfikacja bez pozostawienia śladu – wszystko jest zapisywane w historii zmian, której nie można usunąć.

Platforma oparta jest o chmurę publiczną Microsoft Azure, której założeniem jest możliwość tworzenia kopii zapasowych danych przetwarzanych w ramach Platformy w taki sposób, aby dane były nie tylko bezpiecznie przechowywane, ale także możliwe do odtworzenia w razie zaistnienia takiej potrzeby oraz dostępne z każdego miejsca na świecie.

Produkty i usługi

Obsługa korporacyjna e-zgromadzeń i e-posiedzeń

Przygotowanie dokumentów prawnych niezbędnych do e-zgromadzeń i e-posiedzeń

Obsługa informatyczna e-zgromadzeń i e-posiedzeń

Jeśli jesteś…

właścicielem spółki

szefem działu prawnego

odpowiedzialny za relacje inwestorskie w firmie

szefem biura zarządu

członkiem zarządu

członkiem rady nadzorczej

doradcą zarządu, rady nadzorczej lub wspólnika

prawnikiem obsługującym podmioty gospodarcze

notariuszem obsługującym i protokółującym zgromadzenia

Nowoczesna platforma do głosowania online

Coraz większa liczba firm i organizacji korzysta dziś z cyfrowych rozwiązań w celu optymalizacji swojej działalności. Standardem jest już nie tylko sprzedaż czy reklama online, ale także organizowanie zdalnych spotkań. Jednak wielu przedsiębiorców, zwłaszcza właścicieli spółek, wciąż ma wątpliwości, czy za pośrednictwem internetu można zrealizować również tak formalne wydarzenia, jak walne zgromadzenia akcjonariuszy czy posiedzenie zarządu. Odpowiedź brzmi: tak! Potrzebna będzie jedynie odpowiednia platforma do głosowania, która zagwarantuje zarówno komfort spotkania w sieci wszystkim uczestnikom, jak i wysoki poziom bezpieczeństwa gromadzonych danych oraz zachowanie rygorów prawnych uczestnictwa i głosowania wspólników.

czytaj więcej

Na rynku można znaleźć wiele aplikacji, które pozwalają na zorganizowanie wideokonferencji pomiędzy kilkoma osobami, ale wiele z nich nie ma funkcjonalności niezbędnych do prowadzenia takich wydarzeń jak np. zdalne posiedzenie walne. W przypadku formalnego spotkania na szczeblu biznesowym potrzebny będzie e-voting, czyli możliwość głosowania w czasie rzeczywistym za pośrednictwem technologii. Nie bez znaczenia jest również wspomniany już odpowiedni poziom zabezpieczeń, opcja potwierdzenia tożsamości uczestnika, liczenie oddanych głosów czy sporządzenia elektronicznego protokołu z przeprowadzonego spotkania. Wszystkie te funkcjonalności można zapewnić swojej organizacji dzięki naszej platformie do głosowania online – Councilbox.

Zdalne posiedzenie walne – wysoki komfort organizacji spotkania w sieci

Jeszcze kilka lat temu przeprowadzenie walnego zgromadzenia online wymagało zmiany umowy spółki i zgody w niej wyrażonej. Jednak od 2020 roku wprowadzone zmiany w ramach przyjętych tzw. tarcz antykryzysowych zniosły ten obowiązek. Dlatego też opcja organizacji zdalnych posiedzeń walnych stała się tak popularna. Nasze narzędzie to odpowiedź na potrzeby wielu właścicieli spółek, członków zarządów, prawników, doradców, notariuszy oraz innych osób, zajmujących się organizacją opisywanych posiedzeń za pośrednictwem sieci. A w głównej mierze inwestorów międzynarodowych oraz tych, którzy chcą uczestniczyć z zagranicy.

Aby skorzystać z platformy do głosowania online, wystarczy komputer, laptop lub smartfon z dostępem do internetu – system działa w oparciu o najpopularniejsze przeglądarki internetowe. Nawet osoby, które nie miały wcześniej do czynienia z podobnym narzędziem, poradzą sobie z jego obsługą. Zaproszenia na dane spotkanie są wysyłane za pomocą platformy jako wiadomości e-mail. Samo logowanie jest oparte o weryfikację dwuetapową, co zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa – nikt niepożądany nie weźmie udziału w spotkaniu. Warto podkreślić, że nasza platforma do e-votingu spełnia wszystkie wymagania prawne. Uczestnicy mogą brać udział w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, zgromadzeniu wspólników lub posiedzeniu zarządu na miejscu bądź w formie zdalnej, zachowując przy tym zgodność z obowiązującymi przepisami. Każde głosowanie przeprowadzone w ten sposób jest ważne.

Wygodny e-voting z innowacyjnym zabezpieczeniem

Nasza platforma do głosowania online w czasie rzeczywistym korzysta z technologii blockchain w celu jak najlepszego zabezpieczenia całego procesu e-votingu. Dzięki temu wszystkie zgromadzone podczas spotkania dane oraz treść sporządzonego automatycznie protokołu pozostaną niezmienione. Jakiekolwiek zmodyfikowanie tych informacji bez pozostawienia po sobie śladu jest niemożliwe. Takie rozwiązanie gwarantuje maksymalną ochronę przebiegu zdalnego posiedzenia walnego. Natomiast samo głosowanie jest realizowane bez przeszkód, z automatycznym obliczeniem kworum przez cały przebieg zgromadzenia.

Platforma do e-zgromadzeń i nie tylko – szeroki pakiet usług

Nowoczesny system do organizowania spotkań online z możliwością zdalnego głosowania to niejedyne elementy naszej cyfrowej oferty dla biznesu. Sama platforma, oprócz posiedzeń zarządu czy zgromadzeń walnych, może zostać również wykorzystana do przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, standardowych zebrań zespołów pracowników i każdego rodzaju spotkania, wymagającego np. sporządzenia odpowiedniej dokumentacji. W ramach naszych usług możemy także kompleksowo zająć się obsługą korporacyjnych e-zgromadzeń oraz e-posiedzeń. Przygotujemy niezbędne dokumenty, zajmiemy się kwestiami informatycznymi i będziemy czuwać nad tym, by każde zdalne spotkanie przebiegało bez zakłóceń.

Potrzebujesz wyceny?
Chcesz wiedzieć więcej?

Wyślij zapytanie poprzez formularz kontaktowy lub napisz e-mail biuro@ltbox.pl

LT BOX Sp. z o.o.
ul. Starowapiennikowa 6
25-113 Kielce

Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000863610, NIP: 6572955223, REGON: 387216645